Διάστρεμμα

Διάστρεμμα ονομάζεται η κάκωση ή ρήξη συνδέσμων ή του αρθρικού θύλακα. Το διάστρεμμα κατηγοριοποιείται σε Πρώτου βαθμού – ελαφρά ρήξη, διάταση συνδέσμων Δευτέρου βαθμού – μερική ρήξη των συνδέσμων Τρίτου βαθμού – πλήρης ρήξη των συνδέσμων Όταν μία...