Δυσμορφίες της σπονδυλικής στήλης

Οι δυσμορφίες της σπονδυλικής στήλης είναι οι εξής: Κύφωση, λόρδωση και σκολίωση. Η λανθασμένη στάση του σώματος οδηγεί σε διαταραχή της σωστής λειτουργίας των αρθρώσεων, μυών και του συνδετικού ιστού με επακόλουθα συμπτώματα τον πόνο, τη μειωμένη λειτουργική...