Αταξία

Πρόκειται για μία σοβαρή κληρονομική πάθηση που δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στον ασθενή. Είναι μία πάθηση που χτυπά τον εγκέφαλο, το νωτιαίο μυελό και τα περιφερειακά νεύρα. Τα συμπτώματα της αταξίας είναι: Έλλειψη συντονισμού και ελέγχου των κινήσεων Αστάθεια...