Υπερακάνθιος

Ο υπερακάνθιος είναι ένας από τους μύες που αποτελούν το στροφικό πέταλο. Η τενοντίτιδα του υπερακάνθιου εμφανίζεται συνήθως σε αθλητές κολύμβησης, άρσης βαρών και ενόργανης γυμναστικής.

Κύριες αιτίες είναι η υπέρχρηση και ο τραυματισμός του μυός. Τα συμπτώματα είναι ο έντονος πόνος στην ψηλάφηση, μυϊκή αδυναμία, πόνος στην κίνηση του ώμου από 90ο και πάνω και δυσκολία στην απαγωγή του χεριού και στην έξω στροφή υπό αντίσταση.

Η θεραπεία περιλαμβάνει αρχικά ξεκούραση, χρήση αντιφλεγμονωδών χαπιών, φυσικοθεραπεία (tens, laser, υπέρηχος και μαλάξεις αρχικά) και αργότερα κινησιοθεραπεία για ανάκτηση πλήρους εύρους της κίνησης.