Οι μυϊκοί τραυματισμοί είναι από τις συχνότερες αθλητικές κακώσεις και επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση του αθλητή. Μπορεί να εκδηλωθούν σαν μία ενόχληση, το οποίο είναι και το πιο ελαφρύ σύμπτωμα, αλλά ο αθλητής μπορεί να φτάσει σε σημείο που να μην μπορεί να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα για αρκετό διάστημα (βαριές περιπτώσεις). Με τον όρο θλάση εννοούμε τη ρήξη των μυϊκών ινών. Ανάλογα τον βαθμό θλάσης έχουμε και την αντίστοιχη ρήξη.

  • Στη θλάση πρώτου βαθμού έχουμε ένα απλό τράβηγμα μυός λόγω έντονης καταπόνησης.
  • Στη θλάση δευτέρου βαθμού έχουμε μερική ρήξη των ινών με έντονο μυικό σπασμό και αιμάτωμα ή οίδημα.
  • Στη θλάση τρίτου βαθμού έχουμε ολική ρήξη του μυός με εκτεταμένο αιμάτωμα καθώς και κατάργηση της κινητικότητας του μυ.

Και στα τρία είδη θλάσεων είναι σημαντικό να αποκαθίσταται πλήρως ο μυς πριν την επιστροφή του αθλητή στις προπονήσεις, διότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος υποτροπής. Στη θλάση πρώτου και δεύτερου βαθμού ο αθλητής είναι καλό να ξεκουραστεί τις πρώτες δύο με τρεις ημέρες. Τις επόμενες ημέρες η μάλαξη και τα ζεστά επιθέματα βελτιώνουν την αιμάτωση και επιταχύνουν την αποκατάσταση. Στη συνέχεια δίνεται το κατάλληλο ασκησιολόγιο αναλόγως τον τραυματισμό του ασθενή. Η θλάση τρίτου βαθμού αποκαθίσταται χειρουργικά.