Η ρήξη πρόσθιου χιαστού είναι μία αθλητική κάκωση. Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι ο πιο σημαντικός σύνδεσμος στο γόνατο καθώς προσφέρει σταθερότητα στην άρθρωση. Αν υποστεί ρήξη, τότε ο ασθενής νιώθει πόνο και αστάθεια και έχει την αίσθηση ότι το γόνατο βγαίνει και ξαναμπαίνει. Τα συμπτώματα δεν είναι πάντα τα ίδια και ποικίλουν ανάλογα με την βαρύτητα της κάκωσης.

Στη ρήξη πρώτου βαθμού η αθλητική δραστηριότητα συνεχίζεται και ο ασθενής πονάει ελάχιστα. Στη ρήξη δευτέρου βαθμού υπάρχει μερικός περιορισμός της άρθρωσης λόγω των αρκετών ινών του συνδέσμου που έχουν υποστηρίξει. Όταν όλες οι ίνες έχουν υποστεί ρήξη τότε είναι τρίτου βαθμού και έχουμε αστάθεια στο γόνατο και μεγάλη απώλεια λειτουργικότητας. Συνήθως τραυματίζονται και άλλες δομές γειτονικές όπως ο μηνίσκος και οι πλάγιοι σύνδεσμοι. Στη συγκεκριμένη κατάσταση η χειρουργική επέμβαση είναι απαραίτητη και ακολουθείται από φυσικοθεραπεία με στόχο την επαναφορά της άρθρωσης στην προηγούμενη κατάσταση και την πλήρη λειτουργικότητα της. Η αποκατάσταση μπορεί να διαρκέσει 6 με 12 μήνες.