Η φυσικοθεραπεία είναι αρκετά σημαντική μετεγχειρητικά και εφαρμόζεται κατ’ αρχάς με αναπνευστικές ασκήσεις και την κινητοποίηση των άλλων μελών του σώματος εκτός του εγχειρισμένου. Το χειρουργημένο μέλος μετά τις πρώτες μέρες κινητοποιείται με προσοχή μέχρι τα όρια του πόνου με υποβοηθούμενες ασκήσεις. Στη συνέχεια προστίθενται σταδιακά περισσότερες ασκήσεις στο πρόγραμμα. Οι γενικοί στόχοι της μετεγχειρητικής αποκατάστασης είναι οι εξής:

  • Ανακούφιση από το άλγος
  • Πρόληψη καρδιοπνευμονικών παθήσεων
  • Επίτευξη του μέγιστου δυνατού εύρους κίνησης της άρθρωσης
  • Ενδυνάμωση εξασθενημένων μυών
  • Βελτίωση της αυτοεξυπηρέτησης του ατόμου