Δυσμορφίες σπονδυλικής στήλης

Οι δυσμορφίες της σπονδυλικής στήλης είναι οι εξής:

Κύφωση, λόρδωση και σκολίωση.

Η λανθασμένη στάση του σώματος οδηγεί σε διαταραχή της σωστής λειτουργίας των αρθρώσεων, μυών και του συνδετικού ιστού με επακόλουθα συμπτώματα τον πόνο, τη μειωμένη λειτουργική ικανότητα και τη δυσκολία της αναπνοής. Η κύφωση παρατηρείται όταν η θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης υπερβεί τη φυσιολογική κύρτωση 20ο – 40ο.

Η κύφωση ή καμπούρα είναι αποτέλεσμα της κακής στάσης του σώματος στους εφήβου. Αυτό επιφέρει πόνο και μυϊκή κόπωση. Επίσης στην εφηβική ηλικία υπάρχει η ιδιοπαθής κύφωση η οποία πιθανόν είναι γονιδιακής αιτιολογίας. Στους ηλικιωμένους υπάρχει και η γεροντική κύφωση λόγω της οστεοπόρωσης της σπονδυλικής στήλης.

Η εγκυμοσύνη, η παχυσαρκία και η παρατεταμένη κακή στάση τους σώματος, αποτελούν παράγοντες πρόκλησης λόρδωσης. Στη λόρδωση ο φυσικοθεραπευτής δίνει ασκήσεις στον ασθενή με σκοπό να ενισχύσει το αδύναμο μυϊκό σύστημα. Η μείωση του βάρους και η σωστή λειτουργία των κοιλιακών παίζουν μεγάλο ρόλο στην αποκατάσταση.

Σκολίωση ονομάζεται η πλάγια κλίση της σπονδυλικής στήλης σ’ ένα ή περισσότερα επίπεδα. Υπάρχουν δύο ειδών: Η οργανική σκολίωση που αφορά τους σπονδύλους και η λειτουργική σκολίωση που αφορά την κακή στάση του σώματος. Η οργανική σκολίωση αποτελεί μη αναστρέψιμη μορφή.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η φυσικοθεραπεία είναι απαραίτητη και στις τρεις δυσμορφίες της σπονδυλικής στήλης. Με το κατάλληλο πρόγραμμα ασκήσεων βελτιώνεται κατά το δυνατό η στάση του σώματος, διατηρείται η καλή λειτουργία του μυϊκού συστήματος, μειώνεται ο πόνος και αυξάνεται ο πνευμονικός αερισμός.