Διάστρεμμα ονομάζεται η κάκωση ή ρήξη συνδέσμων ή του αρθρικού θύλακα.

Το διάστρεμμα κατηγοριοποιείται σε

  • Πρώτου βαθμού – ελαφρά ρήξη, διάταση συνδέσμων
  • Δευτέρου βαθμού – μερική ρήξη των συνδέσμων
  • Τρίτου βαθμού – πλήρης ρήξη των συνδέσμων

Όταν μία άρθρωση υφίσταται υπερβολική φόρτιση οι σύνδεσμοι που συγκρατούν τα οστά μπορεί να υποστούν ρήξη. Η σοβαρότητα εξαρτάται από την έκταση της ρήξης. Το συχνότερο διάστρεμμα είναι αυτό της ποδοκνημικής. Τα συμπτώματα είναι πόνος γύρω από την άρθρωση, πρήξιμο, αδυναμία του μέλους και αδυναμία φόρτισης. Συνήθως τα διαστρέμματα είναι πρώτου ή δευτέρου βαθμού. Η άμεση αντιμετώπιση του διαστρέμματος είναι η τοποθέτηση πάγου, η περίδεση της άρθρωσης και η ανύψωση του μέλους. Μετά το οξύ στάδιο είναι απαραίτητη η κινητοποίηση της άρθρωσης με απλές, ελεύθερες κινήσεις. Σε περίπτωση διαστρέμματος της ποδοκνημικής, κάνουμε διατάσεις της περιοχής, ενδυνάμωση των μυών, ασκήσεις ισορροπίας, ελέγχουμε την κίνηση του πέλματος στη βάδιση και δίνουμε μεγάλη προσοχή στην αποφυγή νέου τραυματισμού στην άρθρωση.