Ο ακρωτηριασμός είναι η αφαίρεση ενός μέλους ή μέρους του μέλους για θεραπευτικούς λόγους και σκοπός του ακρωτηριασμού είναι να σωθεί η ζωή του ασθενή και να καλυτερεύσει η λειτουργία του μέλους με την αντικατάστασή του από ένα τεχνητό. Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στον ακρωτηριασμό των κάτω άκρων είναι πολύ σημαντικός. Ο φυσικοθεραπευτής εκπαιδεύει τον ασθενή στην εκτέλεση των καθημερινών του δραστηριοτήτων έχοντας νέο σώμα πλέον. Γίνεται εξάσκηση στον τρόπο που θα ξαπλώσει, θα σηκωθεί από το κρεβάτι, το κάθισμα, τη βάδιση και γενικά τις μετακινήσεις του εντός και εκτός σπιτιού. Είναι σημαντικό ο ασθενής να μάθει να κινείται με ασφάλεια και με αυτοπεποίθηση καθώς και να ανακτήσει την ψυχολογία του που μετά από τον ακρωτηριασμό είναι αρκετά επηρεασμένη.