Οι κακώσεις περιφερικών νεύρων κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

  • Νευροαπραξία (καλύτερη πρόγνωση)
  • Αξονότμηση (καταστροφή του νευράξονα από διάταση – δεν κόβεται το έλυτρο)
  • Νευρότμηση (κόψιμο του νεύρου και του ελύτρου, συνήθως σε τροχαίο ατύχημα)

Στην νευροαπραξία η βλάβη αποκαθίσταται μόνη της, ωστόσο ο ασθενής ακολουθεί ένα πρόγραμμα ασκήσεων που έχει ως σκοπό την κινητοποίηση και την πρόληψη ατροφίας των μυών.

Στην αξονοτμηση η αποκατάσταση επέρχεται μέσα μετά από μήνες μήνες. Σε αυτό το διάστημα ο φυσικοθεραπευτής εφαρμόζει ηλεκτρικά ερεθίσματα στους μυς που κινδυνεύουν να ατροφήσουν.

Στην νευρότμηση η αντιμετώπιση είναι χειρουργική. Η φυσικοθεραπεία είναι σημαντική και περιλαμβάνει χρήση ηλεκτροθεραπείας και κατάλληλη κινησιοθεραπεία.