Εγκεφαλικό επεισόδιο ονομάζεται η βλάβη που συμβαίνει όταν η παροχή του αίματος σε μία περιοχή του εγκεφάλου σταματήσει και τα κύτταρα που δεν οξυγονώνονται νεκρώνουν. Αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τον καρκίνο.

Το εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να είναι ελαφρύ ή πολύ σοβαρό με μόνιμα αποτελέσματα. Τα συμπτώματα διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή, όπως επίσης και η αποκατάσταση. Αρχικά ο ασθενής έχει ελαττωμένο μυϊκό τόνο αλλά σύντομα επέρχεται η σπαστικότητα (αύξηση μυϊκού τόνου).  Η σπαστικότητα δημιουργεί δυσκαμψία και μη ισορροπημένη μυϊκή λειτουργία. Ο αυξημένος μυϊκός τόνος είναι περισσότερο εμφανής στους καμπτήρες του άνω άκρου και στους εκτείνοντες του κάτω άκρου.

Υπάρχουν δύο τύποι του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Ο πρώτος τύπος ονομάζεται ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και συμβαίνει όταν η ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο διαταράσσεται ή διακόπτεται απότομα (εξαιτίας θρόμβου). Ο δεύτερος τύπος ονομάζεται αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, λόγω ρήξης αρτηρίας.

Οι παράγοντες κινδύνου για ένα εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η προχωρημένη ηλικία, το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η αυξημένη αρτηριακή πίεση και ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ένας από τους βασικούς στόχους της της φυσικοθεραπείας είναι η βελτίωση των κινητικών δυσλειτουργιών έτσι ώστε ο ασθενής να ανεξαρτητοποιηθεί και να μπορέσει να επανενταχθεί στο οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον.