Πρόκειται για μία σοβαρή κληρονομική πάθηση που δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στον ασθενή. Είναι μία πάθηση που χτυπά τον εγκέφαλο, το νωτιαίο μυελό και τα περιφερειακά νεύρα.

Τα συμπτώματα της αταξίας είναι:

  • Έλλειψη συντονισμού και ελέγχου των κινήσεων
  • Αστάθεια
  • Δυσκολία στη λεπτή κινητικότητα
  • Δυσκολία στην κατάποση
  • Αλλαγή στην ομιλία

Η αταξία προκύπτει συνήθως από βλάβη στην παρεγκεφαλίδα (ελέγχει τον συντονισμό των κινήσεων και την ισορροπία). Ο ασθενής δεν μπορεί να περπατήσει σε ευθεία γραμμή, δυσκολεύεται να βρει την ισορροπία του και είναι ευάλωτος στις πτώσεις. Αν και η αταξία δεν είναι ιάσιμη, η φυσικοθεραπεία και ένα κατάλληλο πρόγραμμα ενεργητικών και παθητικών ασκήσεων βελτιώνει την κινητική συμπεριφορά του ασθενούς και αυξάνει την ποιότητα ζωής του.